Realtime meten van stress & herstel in de werksituatie

Stress reacties en herstel

Er zijn vele verschillende soorten functies in een bedrijf die verschillende soorten inspanning vereisen om ze uit te voeren. Of je binnen aan een bureau zit of buiten fysiek aan het werk bent, het werk heeft implicaties voor je gezondheid. Zowel fysieke- als mentale eisen van het werk hebben een impact op de vermoeidheid van het lichaam en zonder de juiste hoeveelheid rust en herstel, heb je een risico op verregaande vermoeidheid (bijv. Burnout) en andere gezondheidsproblemen.

De stress die we op een werkdag opdoen wordt versterkt door de snelheid en de hectiek van de huidige maatschappij. De meeste mensen maken te weinig tijd vrij om te kunnen herstellen van hun werk. Dit kan je vermogen om te presteren in je werk en het dagelijks leven sterk beperken.

Als je lichaam en/of geest een bepaald niveau van vermoeidheid bereikt, dan bestaat er een duidelijk groter risico op blessures, vermoeidheidgerelateerde ziekten en zelfs langdurige uitval. Je kunt deze gezondheidsperikelen vermijden wanneer je kunt zien hoe jouw lichaam zowel fysiek als mentaal reageert op de belasting van je werk, maar ook de reacties in je vrije tijd. Op basis hiervan kun je gerichte aanpassingen doen om overbelasting te vermijden.

Meet je stress

Stress heeft een slechte reputatie, maar het heeft ook een functie in het dagelijks leven. Een beperkte mate van stress kan motivatie en concentratie bevorderen. Probleem is dat de meeste mensen te veel stress ervaren in hun leven, wat een negatieve invloed heeft op hun lichaam en geest.

Stress doet zich op 2 manieren voor: momentane- en opgestapelde stress. Momentane stress doet zich voor als kleine verstoringen in de concentratie en emoties. Wanneer zich dit vaker voordoet en er niets aan gedaan wordt dan kan de geaccumuleerde stress leiden tot werkongevallen, langdurige gezondheidsproblemen en stressgerelateerde ziekten.

De Stress- en Herstel meting kan jouw fysieke- en mentale belasting bepalen (de mate van stress- en herstel) uit een hartslagmeting. Uit deze metingen kun je bepalen of je op een gezond intensiteitsniveau werkt en of je genoeg herstelt van de werkbelasting. Met behulp van deze metingen kun je verschillende werkdagen en dagen in het weekeinde met elkaar vergelijken. Wanneer je een logboekje bijhoudt met de uitgevoerde werkzaamheden, dan kun je zien bij welke taken welke belasting optreedt en of er tijdens pauzes het gewenste herstel plaatsvindt.

Manage je dagelijkse stress

Herstellen van stress speelt een cruciale rol bij je gezondheid. Je gezondheid en welbevinden worden sterk beïnvloed door je stress niveaus. Van het gevoel te zwaar belast te zijn tot emotionele uitputting, stress kan een ontwrichtende invloed hebben op je werk en je thuissituatie. Als je deze signalen negeert, dan kunnen de symptomen snel verergeren en tot gezondheidsproblemen leiden. Om deze reden is het belangrijk het men begrijpt welk effect stress en werk op je lichaam heeft en het belang van het herstel hierbij.

Stress en herstel

De Stress en Herstel meting geeft je inzicht in de toestand van je lichaam. Door deze meting kun je bepalen hoe je lichaam reageert op stress en herstelfactoren. Deze meting laat zien hoe het met je gezondheid is gesteld en of je ’s nachts genoeg slaap krijgt (en de kwaliteit daarvan) om goed te herstellen of dat je je lichaam overbelast op het werk. Bepaal je stress niveau tijdens een werkdag en in het weekeinde om een beter inzicht te krijgen in de onderliggende processen. Gebruik deze informatie om via aanpassingen in je werk gezonder te kunnen functioneren. In onderstaande grafiek wordt de stress en het herstel aangegeven van 3 uur gedurende de slaap. De hoeveelheid van het herstel is aan de matige kant maar de kwaliteit daarvan is goed.

Hoe werkt het?

De realtime Stress en Herstel analyse is ontwikkeld in samenwerking met verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van de inspanningsfysiologie, de gedragswetenschappen en de toegepaste wiskunde. Onderzoeksgegevens op het gebied van stressmetingen en het autonome zenuwstelsel werden gebruikt om een uiterst effectieve methode te ontwikkelen om de hartslagvariabiliteit (HRV) te meten en te analyseren. Met behulp van de HRV gegevens kunnen veranderingen in de (psycho)fysiologie van het lichaam (autonome zenuwstelsel) worden gemeten. Verder kunnen de verschillen worden onderscheiden tussen stressreacties veroorzaakt door directe fysieke eisen die gesteld worden, tegenover andere factoren zoals mentale- en/of emotionele stress.

Voordelen van het monitoren van stress en herstel

 • Analyse van de dagelijkse activiteiten die een rol spelen bij stress en herstel
 • Nauwkeurige bepaling van stress niveaus
 • Indicatie van stress overload
 • Nauwkeurige bepaling van het herstel
 • Duidelijke en eenvoudig te begrijpen rapportages

Rapportages worden gemaakt op basis van de mobiele metingen (hartslagband) van de hartslag.

In onderstaande grafiek staan een ruime 2 uur aangegeven van een late avond waarin alcohol werd genuttigd. Alcohol heeft een slechte invloed op de stress en het herstel met name tijdens de slaap.

Stress & Herstel Rapport

Het Stress en Herstel rapport evalueert je stressmanagement in de praktijk van alledag, tijdens het werk en/of in het weekeinde, door periodes van stress en herstel vast te leggen. Dit rapport is toepasbaar voor individuen of groepen die geïnteresseerd zijn in leefstijl en werkgerelateerde stress. Ook voor werkgevers, die belang hechten aan een efficiënte taakuitvoering van hun medewerkers, kunnen van deze meetmethode gebruik maken. De mentale- en fysieke belasting is nu eindelijk quantificeerbaar tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kenmerken van een Stress & Herstel Rapport

 • Momentane stress en herstel grafiek
 • Onderscheiden van stressperioden
 • Analyse van stress en herstel niveaus gedurende een 8-urige werkdag
 • Analyseer de werk-rust verhouding in het werk
 • 24- uurs meting van werkdag, vrije tijd en slaap
 • Vergelijk verschillende werkdagen met elkaar
 • Analyseer de fysiologische reactie op specifieke taken
 • Analyseer de invloed van fysieke inspanning (ook sport) op stress niveaus
 • Bepaal de optimale balans in het werk
 • Laat zien wat voor invloed leefstijl veranderingen hebben

In onderstaande grafiek staat een rustige werkmiddag aangegeven, waarbij weinig stress optreedt en genoeg herstel.