Praktijktraining - Veilig verplaatsten van zorgvragers

Doelstelling

Het doel van deze training is het aanleren van transferhandelingen in de zorg. In praktische zin zal worden ingegaan op het respectvol en veilig verplaatsen van een zorgvrager door één of meerdere zorgverlener(s), al dan niet met of zonder gebruik van grote en/of kleine hulpmiddelen. In deze training wordt aangeleerd hoe de zorgverlener een specifiek risico bij het verplaatsen van zorgvragers kan beoordelen aan de hand van de praktijkrichtlijnen en de mobiliteitsklassen. Hieruit volgt de inzet van de vereiste hulpmiddelen bij het verplaatsen van deze zorgvrager. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van een zorgvrager.

De training is bedoeld voor zorgprofessionals die bevoegd zijn om transferhandelingen uit te voeren. Kennis over mobiliteitsklassen en praktijkrichtlijnen is wenselijk.

Voor meer informatie over mobiliteitsklassen klik hier

Voor meer informatie over praktijkrichtlijnen klik hier

Eindtermen
Aan het einde van de training kan de zorgverlener:

  • een transfersituatie beoordelen volgens de praktijkrichtlijnen en mobiliteitsklassen;
  • op de juiste manier transferhulpmiddelen inzetten en gebruiken;
  • op de juiste manier de zorgvrager zonder transferhulpmiddelen verplaatsen;
  • indicatie of contra-indicaties van de hulpmiddelen benoemen;
  • de eigen werkhouding beoordelen;
  • een transferplan voor een individuele zorgvrager maken.

Duur
3-6 uur, afhankelijk van het aantal te trainen vaardigheden en het beginniveau van de zorgprofessionals. Groepsgrootte: 8-12 zorgprofessionals.

Materiaal en middelen
Afhankelijk van de soort transferhandelingen die op de afdeling of binnen de instelling voorkomen. Voorbeelden van hulpmiddelen die vaak worden gebruikt in deze training: rolstoel, elektrisch bed, tilband, glijzeil, sta-op hulp, passieve tillift, actieve lift. Eventueel wordt feedback gegeven aan de hand van videoregistratie.

Opzet
Na een korte inleiding over de uitgangspunten bij fysieke belasting, wordt er vooral praktisch gewerkt. Er wordt uitgebreid ingegaan op de werkhouding. De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting (wettelijke richtlijnen voor lichamelijke belasting) en mobiliteitsklassen worden besproken aan de hand van een observatieprotocol en eventueel een videoregistratie van een praktische situatie. Aansluitend wordt dit geoefend in verschillende situaties. Verder komt ook het aanleren en oefenen van transfers met gebruik van kleine en grote hulpmiddelen aan bod. Om voor een individuele zorgvrager afspraken vast te leggen wordt geleerd om een transferplan te maken.

Waar
Deze training leent zich bij uitstek voor in-company trainingen, waarbij op de specifieke problemen van een bepaalde instelling of afdeling kan worden ingegaan. De training kan ook gegeven worden op een locatie van UCPG.

Prijs
Op aanvraag.