De Ergocoach Coacht

Doelstelling

Het doel van deze scholing is om Ergocoaches te leren om op een praktische manier collega’s uit het eigen team te coachen en om een effectieve gedragsverandering naar veilig en gezond gedrag te bewerkstelligen en te borgen.

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals die op een afdeling of in een team de functie van Ergocoach vervullen en die minimaal de basisscholing voor Ergocoach hebben gevolgd.

Eindtermen

Aan het einde van de training kan de Ergocoach:

  • actief luisteren;
  • factoren benoemen die gedrag kunnen beïnvloeden;
  • op een juiste wijze feedback geven;
  • omgaan met weerstanden die in een groep of individu kunnen ontstaan.

Duur

4 uur. Groepsgrootte: 8-12 zorgprofessionals.

Materiaal

Videoregistratie.

Opzet

De scholing richt zich op coachingaspecten zoals beïnvloeden van gedrag,  gesprekstechnieken en motiveren van andere personen. Hiermee krijgen de Ergocoaches middelen in handen om hun coachingsvaardigheden te verdiepen. De training richt zich met name op het omgaan met weerstanden en het geven van feedback. Ook zullen rollenspellen plaatsvinden mat behulp van de Roos van Leary.

Waar

Op locatie of bij UCPG.

Prijs

Op aanvraag.

NB: Er bestaat de mogelijkheid om dit proces nog duidelijker naar voren te laten komen door middel van de inzet van een acteur. Bijzonderheden hierover op aanvraag.