Train de (Fysio/Ergocoach)Trainer

Doelstelling
In deze scholing leren Ergocoaches, fysiotherapeuten en geschoolde ergotherapeuten het opzetten en geven van vaardigheidstrainingen binnen hun eigen instelling. Het geven van vaardigheidstrainingen neemt in het kader van preventie van fysieke belasting in de zorg een belangrijke plaats in. Deze scholing is voor zorgprofessionals die op een afdeling of in een team de functie van Ergocoach vervullen en zelfstandig trainingen willen gaan verzorgen. Kennis en vaardigheden met betrekking tot transfervaardigheden en hulpmiddelen is noodzakelijk.

Het is bedoeld voor Ergocoaches, fysiotherapeuten en geschoolde ergotherapeuten (in transfervaardigheden) die vaardigheidstrainingen willen geven binnen hun instelling. Enige kennis omtrent transfervaardigheden en kennis over mobiliteitsklassen en praktijkrichtlijnen is vereist.

Voor meer informatie over mobiliteitsklassen klik hier

Voor meer informatie over praktijkrichtlijnen klik hier

Eindtermen
Aan het einde van de training kan de trainer/zorgprofessional:

 op basis van de huidige didactische principes een praktijktraining verzorgen voor zorgprofessionals;

 de juiste inhoud geven aan de op te zetten praktijktraining;

 Ergocoaches en zorgverleners ondersteunen bij transfer en mobiliteitsvraagstukken en fysieke belasting in het algemeen

Duur
2 dagen (12 uur) met minimaal 2 weken tussen de scholingsdagen. Hierin wordt een te geven training op de 2e trainingsdag voorbereidt (tijdsinvestering 2 uur). Groepsgrootte: 8-12 zorgprofessionals.

Materiaal en middelen
Klapper en boek (zitten bij het cursusgeld in)
Zorghulpmiddelen
Video

Opzet
Onderwerpen van de scholing zijn:

 didactische vaardigheden;

 samenstellen praktijktraining op basis van (afdelingsspecifieke) info van de Ergocoach, de ergonomische rondgang, eventueel de invulling van de instrumenten (bijvoorbeeld de Tilthermometer) en gebaseerd op implementatie van de praktijkrichtlijnen

 transfervaardigheden

 kennis en gebruik van hulpmiddelen

 Coachen en begeleiden

Belangrijk hierbij is dat de trainer leert omgaan met de groepsnorm en niet gefixeerd is op standaard oplossingen. De trainer dient tijdens de training vooral oog te krijgen voor oplossingen die gedragen worden door de groep en daarnaast natuurlijk ook in fysiek opzicht acceptabel zijn.

Studiebelasting
Tussen de twee ontmoetingen moet een vaardigheidstraining worden voorbereid die tijdens de tweede sessie zal worden gegeven. Hier wordt ongeveer 2 uur voor gerekend.

Prijs
Op aanvraag.