Bedrijfsinformatie

Het Universitair Centrum ProMotion Groningen is oorspronkelijk opgericht als een zelfstandig onderdeel van het Instituut voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In september 2002 is UC ProMotion Groningen (UCPG) zelfstandig geworden met als doel het uitvoeren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en het geven van advies, training en scholing op het gebied van bewegen, gezondheid en werk. Daarnaast houdt UCPG zich bezig met het ontwikkelen, implementeren, rapporteren en evalueren van preventieprogramma’s, meetinstrumenten en hulpmiddelen. Naast de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) participeert het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het instituut. Door de onderlinge relaties is er toegang tot een grote bron van kennis, ervaring, diverse laboratoriumfaciliteiten, trainingsruimtes, (mobiel) testinstrumentarium, ontwikkelde vragenlijsten en tests. Door de bijzondere positie van UC ProMotion Groningen is dit instituut in staat een brug te slaan tussen wetenschap, kliniek en praktijk.

Voor het ontwikkelen van toegepaste interventiemethoden (preventie- en reïntegratieprogramma’s) wordt samengewerkt met landelijk werkende netwerkorganisaties die uitvoering geven aan door UCPG ontwikkelde programma’s.

Aansluiting op de markt

De markt van ‘beweging en gezondheid’ heeft zich pas in de loop van de jaren negentig als markt gemanifesteerd. Door de introductie van budgetfinanciering door de overheden en commercialisering van de sport en bewegingssector alsmede de bedrijfsgezondheidszorg is er marktwerking ontstaan met daarbij behorende marktpartijen. Er kunnen in dit verband drie partijen worden onderscheiden:

1. Gebruikers van diensten zoals sportverenigingen, sportbonden, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, revalidatiecentra, arbodiensten, commerciële bedrijven etc;
2. Financiers zoals overheden, collectebusfondsen, verzekeraars en sponsoren uit het bedrijfsleven;
3. Aanbieders van producten en diensten zoals commerciële research- en adviesbureaus, trainingsinstituten, fysiotherapeutencollectieven, universiteiten en door de overheid gefinancierde instituten (NIPG, RIVM).

UCPG heeft zich, door het op eigen initiatief aanbieden van diensten aan vragers en gebruikers en door het ontwikkelen van diensten voor het bedrijfsleven, een positie op de deze markt verworven. UCPG bouwt deze positie verder uit door de unieke samenwerking met het UMCG, de RuG en een aantal grote commerciële partijen en door een gunstige prijsstelling voor uitontwikkelde producten.

Voorbeeldprojecten en werkzaamheden

Advies, scholing & trainingen in de zorg in de preventie van fysieke belasting bijvoorbeeld in het Arboconvenant Fysieke Belasting in de 8 UMC’s (40 Fysiotrainers, 430 Ergocoaches, 6000 verpleegkundigen, 180 afdelingen, 1000 facilitaire medewerkers, 250 RSI/KANS coaches, 3000 beeldschermwerkers)

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bij verschillende grote, middel en kleinere bedrijven

Het ontwikkelen van een volautomatisch track and trace systeem voor apparaten en hulpmiddelen in de zorg, gekoppeld aan een softwaremodule waarin de trainingen & scholing in de zorginstelling kunnen worden vastgelegd en beheerd

Het ontwikkelen van Zorgprogramma’s. Hierbij worden praktijk(netwerk)organisaties getraind in het toepassen van activeringsprincipes bij cliënten met verschillende chronische aandoeningen; Reumatoïde Artritis, Artrose, Fibromyalgie, Diabetes Mellitus type II, Overgewicht, Hartfalen, Chronische lage rugklachten en COPD

Het opzetten van evaluatie- en effectstudies.

Evaluatie van preventie-, interventie en reïntegratieprogramma’s

  • individuele rapportages
  • groepsrapportages
  • managementrapportages

– Gestandaardiseerde vragenlijstverwerking
– Vragenlijstafname op papier en via Internet
– Geautomatiseerd vragenlijstrapportagesysteem

Fittest & functiespecifieke testen ontwikkeling en afname.
Standaard fittests op locatie bij bedrijven en instellingen.

  • Ontwikkeling en afname van Functional Capacity Tests voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld politie, brandweer, distributiecentrum medewerkers) en toepassing in revalidatie en reïntegratieprogramma’s
  • Vervolgprogramma’s (coaching en 10.000 stappenplan) op basis van fittestresultaten

Ergonomie

  • Fysiek belastingsonderzoek
  • Mentaal belastingsonderzoek (HRV – hartslagvariabiliteit)
  • Werkplekbeoordeling en herontwerp
  • Training en advisering
  • Participatieve ergonomie

 

Privacybeleid UCPG