Ergonomie

Ergonomie is een vakgebied dat zich bezig houdt met de mogelijkheden en de beperkingen van mensen en met andere menselijke eigenschappen die relevant zijn voor het ontwerpen van arbeidssituaties (systeemergonomie) en van produkten (produktergonomie).