Lifefire - 24-uurs HRV meting

We kunnen de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen (Aristoteles)

24-uurs HRV-meting

Een gezond hart slaat nooit precies regelmatig. Het is erg flexibel en past zijn frequentie altijd aan, aan de fysieke-, de mentale en de omgevingsvereisten (kou, warmte, vochtigheid etc.). Je hebt dit zelf waarschijnlijk waargenomen tijdens inspanning, een moeilijk gesprek of onder een koude douche waar je hart sneller slaat. Dit in contrast tot rustig tv kijken op de bank, aangenaam gezelschap of het luisteren naar rustige plezierige muziek. Deze frequentie aanpassingen van je hart geeft een heleboel prijs van je gezondheidstoestand.

Ons hart reageert onmiddellijk op alles wat we buiten onszelf ervaren, maar ook op wat we denken en voelen in onszelf. De hartfrequentie wordt beïnvloed door onze biologische klok, onze ademhaling, onze lichamelijke- en geestelijke inspanning en emoties. Bij gezonde mensen, reageert het hart continu en direct op deze signalen met fijn afgestemde “variaties” in de hartslag door sneller en langzamer te kloppen. Vandaar de term hartslagvariabiliteit of kortweg HRV.

Een HRV-meting meet dus gedurende een bepaalde tijd (in dit geval dus 24 uur) je individuele HRV. Het resultaat laat het vermogen van je hart zien, om zich aan te passen aan verschillende situaties en omstandigheden, en de hartslagintervallen verschillen dus tussen iedere opeenvolgende hartslag. Tot een duizendste seconde nauwkeurig wordt iedere hartslag gemeten (in millisec.) en dit geeft het aanpassingsvermogen van je lichaam aan en is daarmee een zeer specifieke maat van je gezondheid, prestatievermogen, het vermogen te herstellen, je immuniteit, je burnoutrisico en veel meer.

De fysiologische wetten van de HRV worden gebruikt om gezondheid, fitness en de effecten van de leefstijl te meten. Het kan dus gebruikt worden in de medische wereld (diagnoses, werking van medicijnen, welke voedingsmiddelen veroorzaken bij jou allergieën/voedselintoleranties, ernst van de klachten etc.), in de sport (hoe vaak moet ik trainen, hoe hard kan ik trainen, ben ik overtraind?), in de leefstijlcoaching (wat zijn de effecten van mijn dagelijkse bezigheden op mijn gezondheid, hoe goed herstel ik in mijn slaap, effecten van alcohol, drugs en roken, welk effect heeft bewegen etc.) en in mijn werk (concentratie, energieverdeling over de dag, ben ik uitgerust ’s nachts om een prestatie te leveren, ben ik fit genoeg om mijn werk goed te kunnen doen, wat voor effect heeft ploegendienst of nachtdienst op mijn gezondheid).

Hiermee geeft HRV een dynamisch inzicht in je gezondheid. Het eindresultaat is een rapportage met 50 indicatoren van je gezondheid en daarbij een “vlammengrafiek”.

Hoe komt deze vlammengrafiek tot stand? De variatie in vele duizenden hartslagen (± 100.000 gedurende 24 uur) worden omgezet in dit vlammenpatroon. Hoe donkerder en feller de kleuren zijn (blauw, rood, geel, wit, etc.) en hoe hoger de vlammen zijn, hoe vitaler, jonger en fitter je bent. Als de vlammengrafiek alleen kleine vlammen en weinig donkere intense kleuren laat zien, dan is er weinig herstelvermogen, is er vermoeidheid, uitputting of is er zelfs sprake van ziekte. Soms is er sprake van zwaar snurken of slaapapneu, waar ook indicaties voor kunnen zijn in de grafiek.

De grafiek laat duidelijk je individuele stress- en herstelfases zien. De Lifefiregrafiek is een grafische weergave van je Autonome Zenuwstelsel (zie achtergronden HRV). Vergelijkbaar met een antenne pikt dit Autonome Zenuwstelsel alle invloeden op je lichaam en geest op en laat de effecten hiervan zien in je HRV. Of het een vuurwerk van vitaliteit is of een burnout: Alles wordt objectief gemeten en vastgelegd, want je lichaam kan niet liegen en sociaal wenselijke antwoorden geven. HRV is ook één van de onderdelen van een leugendetector test.

Wanneer kun je het beste meten?

Als je een eerste meting doet, is een gemiddelde werkdag, wanneer je in je eigen bed slaapt het beste. Je blijft in je eigen werk- en privéomgeving, slaapt in je eigen bed en doet de dingen die je normaal in je dagelijkse leven doet. Deze 1e meting is dus je “basismeting” of “0-meting”. Als je deze basisgegevens hebt (die al een zeer uitgebreid beeld geven over je functioneren) kun je als je dat wilt, kijken wat bepaalde veranderde omstandigheden voor invloed hebben op je gezondheidstoestand (sporttraining, minder slaap, overwerken, meer stress, andere baan, meer mentale inspanning, jetlag, ademhalingsoefeningen, bepaalde voeding (intoleranties/allergieën etc.)). Niet iedere persoon reageert vergelijkbaar op dezelfde omstandigheden, activiteiten, eten, collega’s etc. Het ligt nu eindelijk in je eigen handen, om uit te zoeken wat goed voor jou en je gezondheid is.

Voor de meting krijg je van ons een hartslagmeter (24 gr.) die 24 uur, 1000 keer p/sec (1000Hz) je hartfrequentie meet. Deze breng je aan met 2 elektroden volgens bijgaande foto, op een vetvrije huid en zonder haar er onder. Er kunnen geen “natte” activiteiten zoals douchen en zwemmen mee worden ondernomen.

Een meetperiode van 24 uur is ideaal. Dan kan een goede uitspraak worden gedaan over alle activiteiten overdag en over de kwaliteit van de slaap.

Om een uitspraak te kunnen doen over de relatie tussen de gemeten hartslagvariatie en je bezigheden overdag en ook je slaap, moet je een activiteitenprotocol (dagboekje) bijhouden van wat je aan het doen bent. Dit kan op twee manieren:

 1. Het makkelijkste is met behulp van je smartphone . Via een gratis app houd je je activiteiten bij, van bezigheden die minimaal 5 min. duren. Deze gegevens worden later automatisch samengevoegd met je hartslaggegevens.
 2. Je registreert je bezigheden, maar dan op papier (dit wordt door ons verstrekt).

Na afloop van de meting stuur- of breng je de hartslagmeter terug en kan de rapportage worden opgemaakt. Deze rapportage krijg je opgestuurd en we maken een afspraak voor de nabespreking. Dit kan face to face of online of via Skype.

Wanneer/waarbij kan deze methode goed worden ingezet

 • Burnoutpreventie
 • Stress- en (vermoeidheids-) werkbelastingsonderzoek
 • Managementcoaching
 • Energiemanagement
 • Na een Preventief Medisch Onderzoek of Healthchecks bij de verminderd belastbare personen
 • Evaluatie van mentale belasting in het werk (concentratie, focus, belasting van het geheugen etc.)
 • Evaluatie van fysieke belasting in het werk
 • Evaluatie van effecten van bepaalde ploegendiensten
 • Onderdeel van een Leefstijlprogramma
 • Effectmeting van belasting/belastbaarheid
 • Effectmeting van toegepaste medicatie
 • Bij mensen/medewerkers met vage onverklaarde klachten
 • Evaluatie van slaapproblemen (snurken, slaapapneu, slaapfases etc.)
 • Evaluatie van (gezondheids)interventies
 • Evaluatie van Duurzame Inzetbaarheid interventies
 • Evaluatie van leeftijdbewust personeelsbeleid

Wanneer kan dit onderzoek niet plaatsvinden

 • Bij mensen die een pacemaker hebben
 • Bij mensen die medicatie hebben die het hartritme reguleren (bijv. β-blokkers). Bloeddruk medicatie en cholesterol medicatie is geen probleem
 • Bij mensen die lijden aan boezemfibrilleren van het hart
 • Bij mensen die een AV-block (atrio-ventriculair block) van het hart hebben
 • Bij dames die zwanger zijn of sterk vermoeden dat ze zwanger zijn.

Aanvragen Lifefiremeting via lifefire@ucpg.nl

Klik hier voor informatie over de 10 min. Dantest (HRV)