Ergocoach Zorg Vervolg

Doelstelling
Deze scholing is specifiek voor zorgprofessionals die de basisscholing Ergocoach hebben gevolgd en heeft als doel om de taken en verantwoordelijkheden die zijn aangeleerd in de basisscholing Ergocoach aan te scherpen of te verdiepen.

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals die op een afdeling of in een team de functie van Ergocoach vervullen en die de basisscholing voor Ergocoach hebben gevolgd.

Eindtermen
Aan het einde van de training is de Ergocoach in staat om:
 collega’s te observeren, instrueren en motiveren;
 een plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren op de afdeling;
 instrumenten (zoals de Tilthermometer) in te zetten die helpen bij het uitvoeren van het plan van aanpak;
 inzicht te verkrijgen in de positie van de Ergocoach t.o.v. de leidinggevende en hiermee te onderhandelen.

Duur
4 uur. Groepsgrootte: 8-12 zorgprofessionals.

Materiaal
Bed en hulpmiddelen. Eventueel kan videoregistratie ingezet worden.

Opzet
In deze scholing wordt gestart met waar de basisscholing eindigde, het plan van aanpak. De Ergocoaches nemen hun (voorlopige) plan van aanpak mee. Door samen in de scholing van gedachten te wisselen wordt het plan verder uitgewerkt.
Daarnaast komen de voor de Ergocoach relevante, ondersteunende instrumenten aan de orde. Zoals bijvoorbeeld de Tilthermometer, Rugradar en Beleidsspiegel. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het observeren, instrueren en motiveren van collega’s. Ten slotte wordt ingegaan op de positie van de Ergocoach ten opzichte van de leidinggevende.

Waar
Op locatie of bij UCPG.

Prijs
Op aanvraag.