Functie Fit - FCE

Bij functie-fit en FCE wordt gekeken of iemand in fysieke zin kan leveren wat van hem/haar gevraagd wordt in het werk

Een goede fysieke conditie is te bereiken door voldoende lichaamsbeweging, goede voeding en een gezonde leefstijl. Er is uit onderzoek gebleken dat hierdoor niet alleen het ziekteverzuim afneemt, maar dat ook de productiviteit van de werknemer toeneemt. Het is voor zowel de individuele deelnemer als voor de werkgever van belang om te zien hoe het met zijn of haar fysieke conditie gesteld is en in hoeverre de arbeidsbelastbaarheid in evenwicht is met de werkbelasting.

Indien de arbeidsbelasting niet in evenwicht is met werkbelasting kan er een negatief arbeidsklimaat ontstaan. Het werk kan door deze persoon als te zwaar worden ervaren. De gevraagde werkbelasting is dan te hoog en de persoon heeft onvoldoende arbeidsbelastbaarheid (capaciteit). Arbeidsbelastbaarheid wordt gemeten met een functionele capaciteitsevaluatie (FCE). De FCE is een gestandaardiseerde test waarvan elk onderdeel een arbeidsgerelateerde activiteit representeert.

Het is echter ook voor het bedrijf zelf interessant een totaalbeeld te krijgen van de gezondheid en de arbeidsbelastbaarheid van zijn werknemers om bijvoorbeeld gezondheidsbeleid of een specifiek ouderenbeleid op te bouwen. Om in al deze aspecten inzicht te krijgen kunnen fitheidtesten en functionele/ werkgerelateerde tests uitgevoerd worden.

Inhoud Functionele Capaciteit Evaluatie

De inhoud van de test wordt bepaald aan de hand van een werkplek onderzoek en richt zich op de volgende domeinen: de mogelijkheid (belastbaarheid) van een persoon om herhaalde bewegingen, onnatuurlijke houdingen, krachtige bewegingen en langdurige aangehouden posities in werkgerelateerde oefeningen te volbrengen.