Vragenlijsten & rapporteren

UCPG verzorgt ook rapportages van eigen metingen en van metingen die uzelf gedaan heeft. U verzameld de data, wij maken uw wetenschappelijk verantwoorde rapportage

Een van de kernactiviteiten van UCPG is het maken van rapportages. UCPG voert vragenlijstonderzoek uit ter ondersteuning van fitnessprogramma’s, PMO’s, zorgprogramma’s en werkgerelateerd onderzoek.

Voor deze vragenlijstonderzoeken gebruikt UCPG in principe vrij verkrijgbare lijsten waarvan op wetenschappelijke basis is aangetoond dat ze valide en betrouwbaar zijn. Indien de klant daar overigens prijs op stelt kunnen ook door rechten van derden beschermde lijsten gebruikt worden.

De lijsten kunnen vanaf papier met de hand ingevoerd worden, vanaf papier gescand worden of digitaal en via internet door de deelnemers ingevuld worden.

De rapportage van de resultaten volgt “per kerende post of mail”, indien door de groepsgrootte mogelijk, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, afdeling of werksoort. Voor de hieronder aangeboden lijsten bestaat er een standaard format dat aan de huisstijl van de opdrachtgever aangepast kan worden.