Basisscholing Ergocoach Zorg

Doelstelling

Het doel van deze scholing is het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om op de afdeling een start te maken met de ontwikkeling van een plan van aanpak ten aanzien van preventie en vermindering van fysieke belasting. Kernbegrippen hierbij zijn: uitvoeren van observaties van werksituaties, vastleggen van gedrag van de medewerkers, feedback geven, ergonomische omstandigheden en hulpmiddelen en het borgen van veranderingen.

Het is bedoeld voor zorgprofessionals die op een afdeling/locatie of in een team de functie van Ergocoach vervullen of gaan vervullen. Goede transfervaardigheden en kennis over mobiliteitsklassen en praktijkrichtlijnen is vereist.

Voor meer informatie over mobiliteitsklassen klik hier

Voor meer informatie over praktijkrichtlijnen klik hier

 

Eindtermen

Aan het einde van de training kan de zorgverlener:

  • een transfersituatie observeren en beoordelen met behulp van observatieprotocol;
  • feedback geven aan collega‚Äôs in het omgaan met fysieke belasting;
  • een begin maken met het opstellen van een plan van aanpak om acties op een afdeling in gang zetten met als doel fysieke belasting te verminderen;
  • inzicht verkrijgen in de organisatieaspecten van de eigen afdeling voor het implementeren van het plan van aanpak.

 

Duur

3 x 4 uur (+ 1 keer een observatieopdracht tussen de 1e en 3e training in). Groepsgrootte: 8-12 zorgprofessionals.

 

Materiaal en middelen

Bed en hulpmiddelen die regelmatig gebruikt worden zoals een tillift. Eventueel kan videoregistratie ingezet worden.

Scholing kan zowel op locatie plaatsvinden als in het UMCG.

 

Opzet

De onderwerpen die in de scholing aan de orde komen zijn:

  • taken en verantwoordelijkheden van de Ergocoach;
  • observatie, analyse en beoordeling van fysiek gedrag m.b.v. observatieprotocol;
  • communicatieve vaardigheden en feedback te geven;
  • starten met het opzetten van een plan van aanpak;
  • het in gang zetten van acties om fysieke belasting te verminderen;
  • organisatieaspecten op afdelingsniveau m.b.t. de implementatie van het programma.

De scholing zal zoveel mogelijk betrekking hebben op de eigen specifieke situaties van de Ergocoaches met als doel het leren oplossen van problemen in de fysieke sfeer op een afdeling.

 

Studiebelasting

Tussen de 3 cursusdagen moet een observatie huiswerkopdracht worden gemaakt die ongeveer 3 uur beslaat inclusief uitwerking.

 

Waar

Op locatie of bij UCPG in het UMCG.

 

Prijs

Op aanvraag.